سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
یکشنبه 89 شهریور 14 , ساعت 10:56 صبح
هنگامی دستم را دراز کردم، که دستی نبود . هنگامی لب به زمزمه گشودم، که مخاطبی نداشتم .

و هنگامی تشنه ی آتش شدم،که در برابرم دریا بود و دریا ودریا....

**********

 کاش خدا سه چیز را نمی آفرید .......           

غرور،دروغ،عشق

 تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند .  

 **********

رسم زندگی این است ،یک روز یکی رو دوست داری و روز بعد تنهایی به همین سادگی،اون رفته است و همه چیز تمام شده است....  مثل یک مهمانی که به آخر رسیده است و تو به حال خود رها میشوی  ... چرا غمگین میشوی این رسم زندگی است،تو نمیتوانی آن را تغییر بدهی،پس تنها آواز بخوان این تنها کاریست که از دست تو برمیاید

**********

همیشه رفتن رسیدن نیست ،ولی برای رسیدن باید رفت ...... در بن بست هم راه آسمان باز است ،پرواز بیاموز

**********

هر کس به چیزی تبدیل می شود که به آن عشق می ورزداگر سنگی را دوست داشته باشد ، سنگ می شود

اگر هدفی را دوست داشته باشد ، به آن هدف تبدیل می شوداگر به فردی عشق بورزد آن فرد می شودو آگر به خــــــــــــــدا عشق بورزد خدائی می شوداینــــــــــــک انتخاب با خود شماست ................!


 لیست کل یادداشت های این وبلاگ