سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
 
چهارشنبه 91 مرداد 4 , ساعت 9:18 عصر

تار و پود هستیم بر باد رفت ، اما نرفت

عـاشقی ها از دلـم دیوانگی هـا از سرم

شمع لرزان نیستم تا ماند از من اشک سرد

آتـشــی جــاویــــد باشـــد در دل خاکـستـــــرم

سـرکـشـــی آمــوخت بخت از یـار ، یـا آمــوخت یار

شـیـــــوه بــازیــگـــــــری از طــالـــــــع بــازیـگــــــرم؟

خــاطـــرم را الفتـــی بـا اهـل عالـــم نیســت نیســت

کــــز جهــــانی دیـگــــرنــد و از جهـــانــــی دیـگــــرم. . .


رهی معیریلیست کل یادداشت های این وبلاگ