سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
شنبه 93 اسفند 2 , ساعت 9:19 صبح

دوازده  ســــال

به قـــدر نـبـودنـت   هـوا را بـغـل کـــردم  ...! 

و امروز در سالروز رفـتـنـت 

دسـتهــایم همچـنان خالیست

و خاطراتم هنوز سیاه پوش رفتنت هستند ...

تو رفتی و روز رفتنت را خوب یادم هست

از آن پس طنین خنده هایت

طنین صدایت

هرگز ، در خانه نپیچید

دیگر خیابان ها صدای پایت را زمزمه نکردند

و نگاه مهربانت برای همیشه قاب نشین شد...

"برای پدرم در سالروز رفتنش"

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ